Pytanie:
Mac miga ekran podczas naciskania klawiszy
Jonathan.
2013-02-03 01:37:39 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Jeśli naciskam klawisze, które nic nie robią w aplikacji, której dotyczy skupienie, cały ekran miga na biało, tak jakby opcja flashowania ekranu w przypadku alertów (w preferencjach dostępności) była włączona, ale tak nie jest.

Na przykład wpisanie tego pytania ekran nie miga, ponieważ naciskanie klawiszy coś robi, ale jeśli jestem w aplikacji, w której nie ma pola tekstowego, na którym można by ustawić fokus, naciśnięcie klawiszy spowoduje, że ekran zacznie migać na biało.

Dwa odpowiedzi:
Peter
2013-02-04 09:28:05 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Myślę, że jest opcja w Preferencjach systemowych. Przejdź do Preferencje systemowe > Dostępność > Audio i odznacz pole z napisem Flash ekran, gdy pojawi się alert .

Mam nadzieję, że to pomogło!

Noah Solomon
2018-10-12 20:27:35 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Miałem ten problem w High Sierra (10.13.6) i ponowne uruchomienie systemu go rozwiązało.To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 3.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...